Werkwijze

Na een vrijblijvend gesprek ga ik altijd als volgt te werk: