run-3190775_1920
1
running-1944798_1920
run-3190775_1920
1
running-1944798_1920
run-3190775_1920
1
running-1944798_1920


Strategisch vitaliteits management:

Een vitale organisatie is in staat om zich constant aan de veranderende omstandigheden aan te passen. Dit vermogen is van cruciaal belang en dient daarom geborgd te worden in de organisatie. Het vitaliseren van de organisatie is een constant proces van de hoogste prioriteit, vergelijkbaar met het managen van de cashflow en productontwikkeling. Daarom spreken we van strategisch vitaliteitsmanagement. 

​​Ondanks de indrukwekkende ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie, is het vooral de mens die reageert op en innoveert in veranderende marktomstandigheden. Strategisch vitaliteitsmanagement is daarom peoplemanagement. Het doel is de betrokkenheid van de werknemer vergroten bij zijn werk en vooral bij het bedrijf. Vitaliteit vereist creativiteit, alertheid, betrokkenheid en veerkracht van de werknemers. Vitaliteitsmanagement gaat daarom over het menselijk kapitaal. 

Het heeft als consequentie dat het managen van vitaliteit niet beperkt kan worden tot een stafverantwoordelijkheid, maar een integraal onderdeel moet zijn van de lijn. Zonder borging in de lijn kan er van duurzaamheid geen sprake zijn. 


Wat houdt het in:

Er wordt geen specifieke aandacht besteed aan gezondheid, omdat een groot deel van het ziekteverzuim geen relatie heeft met ziekte, maar met de werkomstandigheden en het management. Wel wordt er veel aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en veerkracht, de vraagstukken van deze tijd. ​

Om vitaler te worden dienen de organisatie en haar medewerkers een verandertraject te ondergaan. Decennia aan onderzoek over verandermanagement toont aan dat veranderen in fases gaat. Het respecteren van deze fases lijkt het meest bij te dragen aan het succes. Deze fases zijn niet tijd-, maar vooral bereidheidgebonden. 

Het doorlopend kunnen managen van deze veranderingsbereidheid is daarom een integraal onderdeel van mijn aanpak. Vitaliteitsmanagement dient daarom bedrijfsbreed worden geïmplementeerd wil het zijn strategisch potentieel kunnen vervullen. Het creëren van draagvlak binnen de lijn heeft daarom de hoogste prioriteit, waarna het aanleren van vaardigheden om de vitaliteit te managen volgt. Dit zou een natuurlijke extensie moeten zijn van elke unieke managementstijl om de duurzaamheid ervan te kunnen waarborgen. 

Vitaliteitsmanagement dient bedrijfsbreed te worden geïmplementeerd wil het zijn strategisch potentieel kunnen vervullen. Het creëren van draagvlak binnen de lijn heeft daarom de hoogste prioriteit, waarna het aanleren van vaardigheden om de vitaliteit te managen volgt. Dit zou een natuurlijke extensie moeten zijn van elke unieke managementstijl om de duurzaamheid ervan te kunnen waarborgen.


PERSONAL COACHING – VITALITEITSMANAGEMENT – PROJECTMANAGMENT – LEAN

Thijs Personal Trainer
Grotestraat 115a
7443 BD Nijverdal

​info@thijspersonaltraining.nl
06 242 443 05